งาน Renovate ป้ายทาวเวอร์ Ebina House article

งานนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมจากป้ายเดิมเป็นรูปแบบใหม่
จากเดิมเป็นป้ายไวนิล เปลี่ยนเป็นกล่องไฟอลูมิเนียมคอมโพสิท
ฉลุตัวอักษรตามแบบ แล้วติดทับด้วยอะคริลิกใสด้านหน้าอีกชั้นหนึ่ง

รูปแบบป้าย Ebina house Tower sign

เริ่มตั้งแต่รื้อป้ายเดิมออก แล้วหุ้มอลูมิเนียมคอมโพสิท 
ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house

ทดสอบไฟจากโรงงานเรียบร้อย
ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house
นำไปติดตั้งตามแบบ รีโนเวท ป้ายทาวเวอร์
ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house
เรียบร้อยครับ 
ได้เวลาลอกฟิล์มแล้ว
ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house
ป้ายไฟอลูมิเนียมคอมโพสิทฉลุ Ebina house
สวยงามตามท้องเรื่องครับ
ส่งมอบงานได้

ลูกค้าพอใจมากครับ
ขอบคุณ Ebina House ที่ให้เกียรติใช้บริการวีไซนแลบครับ

Visitors: 105,079