ป้ายอาคารโรงแรม ASAI Bangkok Chinatown

ASAI Bangkok Chinatown

โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ โรงแรมน้องใหม่ในเครือดุสิตธานีที่ในครั้งนี้เลือกโลเคชันอยู่ที่ย่านเยาวราช พร้อมซึมซับความคลาสสิก

และวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนให้แทรกเข้ามาเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และตัวตนของโรงแรมแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

 

โดยทางโรงแรม ASAI ได้ดำเนินการต่อเติมป้ายทั้งภายนอกและภายในกับทางวีไซนแลบ

ไม่ว่าจะเป็นป้ายยอดอาคารที่ต้องให้ช่างที่มีประสบการณ์สูง และชำนาญในการโรยตัวเพื่อติดตั้งป้ายบนยอดอาคาร

 

 

ช่วงทางเข้าของโรงแรม ASAI ก็จะมีป้ายกล่องไฟของโรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะ

 

 

 

ย่านห้างสรรพสินค้าใกล้เคียงของโรงแรม ASAI ทางเราก็จัดทำป้ายบอกทิศทางจัญจรแก่นักท่องเที่ยว

 

 

 

ถัดไปจะเป็นงานป้ายภายในโรงแรม ASAI ไม่ว่าจะเป็นป้ายห้องน้ำ, ป้ายเลขที่ห้อง,ป้ายลิฟท์

ป้ายแผนที่ ป้ายสัญลักษณ์เป็นต้น

 

 

Visitors: 93,625