ป้าย HOPE CHANNEL

ป้ายนี้เป็นป้ายไฟตัวอักษรมีขาตั้งพื้น 
วัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลสเกรด 304 ทำสีอุตสาหกรรมทั้ง 2 ชุด

ป้ายแรก Hope Channel
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV, ป้ายมีขาตั้งพื้น
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV

ลูกค้าฝรั่งมาตรวจงานด้วยตัวเอง
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV

Test ไฟ เรียบร้อย เป็นแสง warmwhiteป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV

ป้าย HOPPTV.ASIA
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา

ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา

Test ไฟเรียบร้อยครับ
ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา

ลูกค้าพอใจมากครับ

ป้ายหน้าสำนักงาน Hope Channel, Hope TV ตั้งพื้น มีเสา

Visitors: 100,498