ป้ายไฟเนี้ยบสวยด้วยอะคริลิกรองหลัง

 
 
ป้ายไม่เนี้ยบ! มองดูใกล้ๆ ก็เห็นไฟLed ติดด้านหลัง ไม่พ้นสายตาคนคนเจ้าสังเกตุ หรือบุคคลที่ชอบงานไร้ที่ติ ยิ่งเฉพาะป้ายภายในอาคารที่คนต้องเดินผ่านไป ผ่านมาตลอดเวลาจะจับสังเกตได้ง่าย วีไซนแลบเรามีวิธีในการจัดปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆ ด้วย “อะคลิลิครองหลัง” 
 
 
 
 
 
ทำไมต้องใช้อะคลิลิครองด้านหลัง?
อะคลิลิครองด้านหลัง จะใช้กับป้ายไฟออกหลัง ในกรณีที่ทำป้ายแบบไม่อยากเจาะติดกับกำแพง หรืออยากเก็บงานด้านหลังป้าย ให้เนียบสวยไม่เห็นสายไฟ และแสงไฟจะออกสว่างนวลสวย
 
 
 
 
ป้ายไฟออกหลัง ไม่รองอะคลิลิค (รูปซ้าย)
- เห็นขาลอย : ถ้าเราไม่ใช้อะคลิลิครองหลัง ขาลอยจะเป็นตัวช่วยในการยึดป้ายติดกับกำแพง (ขาลอย คือ ขาที่ใช้ติดตัวอักษรเข้ากับผนัง) ซึ่งถ้าคนมองตรงป้ายจะเห็นเป็นขาลอย อย่างชัดเจน
- แสงกระจาย : สว่างจะสว่างพุ่งออกมาอย่างชัดเจน แสงจะไม่นุ่มนวลละมุน ทั้งนี้แสงสว่างขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความชอบของบุคคล
 
ป้ายไฟออกหลังรองด้วยอะคลิลิค (รูปขวา)
- ไม่เห็นสายไฟ หรือ ไฟLed เพราะใช้อะคลิลิครองทางด้านหลัง ปิดไฟด้านในไว้อย่างแนบเนียน
- แสงไฟที่กรองออกมาจากอะคลิลิคด้านหลัง ทำให้แสงนวลละมุนขึ้น แสงจะไม่โดดเกินไป ทั้งนี้แสงสว่างขึ้นอยู่กับความต้องการ
หรือความชอบของบุคคล
  
 
 
 
 
ประโยชน์ของการทำอะคลิลิครองหลัง
- เก็บด้านหลังเนียนไม่เห็นสายไฟ และเม็ดไฟ
- ดูเรียบร้อย สบายตา
- แสงไฟจะสว่างออกนวลๆ เหมาะสำหรับร้านที่ชอบแสงละมุนๆ
- ถ้าป้ายมีขนาดไม่ใหญ่ สามารถติดป้ายแบบไม่เจาะกำแพงได้  
 
 
ดังนั้นการจะใช้อะคลิลิครองหลังตัวป้าย เหมาะสำหรับงานป้ายที่ต้องความเรียบร้อย งานเนี้ยบ ไม่เห็นสายไฟให้รกสายตา แถมให้แสงสว่างของไฟนวลละมุน เหมาะกับร้านอาหาร ภัตตาคาร ป้ายภายในองค์กรที่ต้องการงานเรียบร้อย ความเป็นทางการ เสริมความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เป็นต้น
 
 
 
Visitors: 93,623