ป้ายกัดกรดใช้กับป้ายอะไร

 

 


"ป้ายกัดกรด" นั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นป้ายที่ผลิตขึ้นจากโลหะต่างๆ เช่นสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดงและทองเหลือง โดยขั้นตอนของการผลิตให้เกิดเป็นป้ายกัดกรดนั้น เริ่มจากจะต้องนำป้ายโลหะชนิดต่างๆ มาผ่านกระบวนการกัดโดยน้ำยาเคมีหลากหลายสูตร ซึ่งน้ำยาที่ใช้ในการกัดกรดบนป้ายนั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการกัดกร่อนและระยะเวลาในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการทำป้ายสแตนเลสกัดกรด โดยทั่วไปแล้วก็จะใช้น้ำยาประเภทกรดฟอสฟอริก หรือหากเป็นป้ายประเภทอลูมิเนียมก็จะต้องใช้น้ำยาเคมีอย่างกรดซัลฟูริกในการทำให้เกิดร่องลึกขึ้นที่ป้ายอลูมิเนียม 

แล้วป้ายกัดกรดนิยมใช้เป็นป้ายชนิดใดบ้างนะ? วีไซนแลบมีคำตอบดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : pn-sign.com

Visitors: 97,267